Who we are

We’re team players, passionate and talented experts who deliver exceptional results.

We know brands are built on values. and we’re no different.

What we do

We are a creative-led experimental event agency that helps brands connect, engage and evolve.

Services

Corporate:
Launch events
Corporate parties
Press conferences
Public lectures

Entertainment:
Awards ceremonies
Expo events
Festivals
Concerts & parties
Sports events
Gaming shows

Sales:
Point of sale
Activations
Promotional events
National tours
Workshops

Call us for a chat

Call us on +359 886 388 883 or email us on hello [at] tec.bg

tec-ikt1

ИВЕНТ КЪМПАНИ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-17526-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Наименование на проектно предложение: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Основните цели на проекта са: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Corporate
Launch events
Corporate parties
Press conferences
Public lectures

Entertainment
Awards ceremonies
Expo events
Festivals
Concerts & parties
Sports events
Gaming shows

Sales
Point of sale
Activations
Promotional events
National tours
Workshops